Bờm, băng đô, kẹp tóc style Hàn quốc

Băng đô nơ đỏ

40.000 VNĐ

Băng đô 2 hoa

45.000 VNĐ

Băng đô hoa bản to

45.000 VNĐ

Băng đô tím BD21

85.000 VNĐ

Băng đô 2 hoa hồng

40.000 VNĐ

Băng đô hoa đào

40.000 VNĐ

Băng đô ren tóc mái

85.000 VNĐ